Samorząd powszechny jako osoba prawa publicznego w ujęciu polskiej doktryny prawa administracyjnego

Abstract
Centralnym zagadnieniem analizy w przedkładanej pracy jest problem, czy można również przypisać znaczenie konstrukcji osobowości prawa publicznego do opisu samorządu terytorialnego oraz prezentacja stanowisk przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego w tym zakresie. Żaden przepis prawa pozytywnego nigdy nie zdefiniował pojęcia podmiotowości publicznoprawnej samorządu powszechnego w związku z tym analizie poddane będą poglądy polskiej doktryny prawa administracyjnego poszukujące definicji osobowości publicznoprawnej. Z tego też względu praca uwzględnia dyskusję jaka na przestrzeni wieku toczona była w nauce polskiej na ten właśnie temat. Konieczne jest zatem prześledzenie poglądów doktryny od czasów dwudziestolecia międzywojennego, po współczesność. Nie sposób oczywiście uciec od prawa pozytywnego, to ono przecież jest podstawą refleksji prawniczej, stąd też będzie ono zaprezentowane w zakresie niezbędnym dla zrozumienia opisywanej instytucji.
Description
Keywords
Citation
Mateusz Błachucki, Samorząd powszechny jako osoba prawa publicznego w ujęciu polskiej doktryny prawa administracyjnego [w:] Administracja publiczna w III RP. Dwie dekady doświadczeń, M. Mazuryk, S. Jaśkiewicz (red.), Idealit, Warszawa – Siedlce 2011.
Belongs to collection