Wesołe życie trupa. Gra z motywem zombie w opowiadaniu „Przebudzenie” Mariusza Kaszyńskiego

Abstract
Literatura grozy niezwykle często odwołuje się do figur zbiorowej wyobraźni, zwłaszcza zaś takich, z których istnieniem związany jest szereg rozmaitych konotacji. Konstrukcje te determinowane są czynnikami decydującymi o przynależności gatunkowej utworu, pełniąc funkcje dominant kompozycyjnych. Rejestr archetypów lękotwórczych obejmuje przede wszystkim motywy w mniejszym lub większym stopniu nawiązujące do aspektu mortyfikacyjnego. Poczucie zagrożenia, jakie budzi śmierć, daje w rezultacie szereg wyobrażeń odnoszących się do płaszczyzny zawieszenia pomiędzy istnieniem a destrukcją oraz przezwyciężenia śmierci. Do najbardziej przerażających, a zarazem najmniej poznanych wyobrażeń/motywów należy obraz „żywego trupa” - zombie.Jednak w odniesieniu do utworu Mariusza Kaszewskiego "Przebudzenie" uwzględnić należy kwestie związane nie tylko z tradycyjnym wzorcem zombie, lecz wziąć pod uwagę moment przesunięcia, transformacji tego modelu. Gra z czytelnikiem polega tutaj na swoistej „dekonspiracji” motywu zombie, nadania temu archetypowi znaczeń żartobliwych, dokonywanie oglądu z perspektywy nieco zaburzonej i niezbyt poważnej.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection