Zwierzęta jako monstra we współczesnej polskiej fantastyce grozy

Abstract
Współczesna cywilizacja niewiele miejsca pozostawia naturze, czyniąc zeń przedmiot zagrożenia najczęściej w perspektywie utraty kontroli nad środowiskiem lub jego elementami. Zdziczała przyroda stanowi jeden z motywów pojawiających się w fantastyce grozy, postaciując obawę przed biologiczną dominacją innych gatunków. Przeobrażenia, które dokonują się we współczesnej fantastyce grozy sprawiają, że w sytuację opresyjną chętnie wpisuje się zwierzęta udomowione, jak pies czy kot. Sytuację konfliktu pomiędzy rzeczywistością „normalną” a „nadnaturalną” najpełniej ilustruje fabuła, w której dokonane zostaje swoiste odwrócenie tradycyjnego sposobu identyfikowania danego motywu, jego dekonstrukcja. W literaturze grozy, będącej zwierciadłem rozmaitych lęków i obaw człowieka, zwierzęta niezwykle często stają się symbolami infemalnych mocy, stając się oponentami protagonistów, reprezentując ową trans-gresyjną „obcość”.
Description
Keywords
Citation
Olkusz, K. (2010). Zwierzęta jako monstra we współczesnej polskiej fantastyce grozy. Literatura Ludowa. 4/5, 91-100.
Belongs to collection