Więzi medyczne Dolnego Śląska z Poznaniem i Wielkopolską w XIX stuleciu

Abstract
Wielowiekowe tradycje i powiązania pomiędzy Wrocławiem a Wielkopolską mają swoją dokumentację. Więzi te nasiliły się zwłaszcza w XIX stuleciu. Szczególną rolę w ich ożywieniu odegrał J.E. Purkynie. W najpłodniejszym okresie swego życia był on kierownikiem Zakładu Fizjologii na ówczesnym Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego (1825-1850). W monumentalnym dziele Opera omnia, w tomie szóstym zwanym wrocławskim, Polak Bogusław Palicki figuruje jako autor rozprawy doktorskiej p.t. De musculari cordis structura. Purkynie współpracował też z „Poznańskim Tygodnikiem Literackim” i przebywał wielokrotnie w Poznaniu i Lesznie.

Long cultural traditions of contacts between Wroclaw and Great Poland have been documented. Those contacts were especially intense in the 19th century. J.E. Purkynje played a prominent role in the revival of those links. In the most creative period of his life (1825-1850) he was the Head of Physiology Department at Wroclaw University. In the monumental work Opera Omnia, in the sixth volume, the so-called Wrocław volume, a Pole — Bogusław Palicki is noted as the author of doctor s dissertation De musculari cordis structura (Of the Muscular Structure of the Heart). Purkynje co-operated with “Poznański Tygodnik Literacki” (Poznań Literary Weekly) and stayed in Poznań and Leszno many times.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection