Służba zdrowia Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej

Abstract
We wrześniu 1939 roku władze hitlerowskich Niemiec anektowały województwo poznańskie do obszaru III Reszy jako Reichsgau Wartheland. Dążyły do całkowitego usunięcia stamtąd Polaków. Cel ten realizowały za pomocą eksterminacji oraz wysiedleń do Generalnego Gubernatorstwa. Represje te powodowały rozwój organizacji, które podejmowały obronę społeczeństwa polskiego. Największą z nich była Armia Krajowa. Jednym z ważniejszych kierunków jej działalności była ochrona zdrowia i życia Polaków. Dlatego też ogromną rolę pełnili w niej lekarze, farmaceuci, pielęgniarki oraz działacze towarzystw opiekuńczych i społecznych.

In September of 1939, the Poznan Province was annexed by the state authorities of Nazi Germany to the territory of the Third Reich, and called Wartheland. The Nazi authorities aimed at expelling all Polish citizens from the area. They pursued this goal by exterminating and displacing the inhabitants to the General Government. These repressive measures sparked off the development of organizations which tried to defend Polish society. The largest of them was the Polish Home Army {Armia Krajowa). One o f its most important goals was to protect the health and life of Poles. Therefore, doctors, pharmacists, nurses and activists of various welfare and social organizations played a very important role in The Home Army.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection