Benchmarking w ocenie efektywności krajowych spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej

Abstract
The paper presents a overview of benchmarking techniques applied to electrlcity distribution utilities. An benchmarking study of 33 Polish electrlcity distrlbution utilities is presented to illustrate the methodological and data issues. The study examines the effect ofthe choice ofbenchmarking methods usLqg DEA and SFA models.
Description
Keywords
Citation
J. Nazarko, J. Chrabołowska, Benchmarking w ocenie efektywności krajowych spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1076, „Taksonomia 12” , 2005, s. 38-47
Belongs to collection