Wizja Polski Ludowej w projekcie konstytucji Włodzimierza Wakara

Abstract
Artykuł przedstawia miało znany projekt ustawy zasadniczej autorstwa Włodzimierza Wakara, związanego z PSL "Wyzwoleniem". Radykalny demokratyzm autora, w tym poparcie dla instrumentów demokracji bezpośredniej, nadaje dokumentowi cechy utopii politycznej.
Description
Keywords
Citation
K. Jajecznik, Wizja Polski Ludowej w projekcie konstytucji Włodzimierza Wakara, „Społeczeństwo i Polityka” 2006, nr 3 (8), s. 103-113.
Belongs to collection