Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym

Abstract
Książka jest kompleksową analizą fenomenu funkcjonowania grup interesu w Stanach Zjednoczonych. Analiza ta obejmuje aspekty związane z powstawaniem i formowaniem się grup interesu, ich organizacją i formami funkcjonowania jak również z wpływem wywieranym przez nie w procesie stanowienia prawa, który grupy starają się osiągnąć prowadząc lobbing. Działalność lobbingowa prowadzona przez grupy jest wielopłaszczyznowa i wieloetapowa a wszystkie elementy są ze sobą powiązane – intencjonalnie bądź nieintencjonalnie. Autor analizuje różne formy lobbingu – lobbing bezpośredni, lobbing pośredni (grass-roots), zaangażowanie grup w proces wyborczy – i odpowiada na pytania związane z okolicznościami warunkującymi skuteczność lobbingu. Osobne miejsce w monografii poświęcone jest również rozważaniom na temat interpretacji zjawiska lobbingu w świetle teorii demokratycznych.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection