Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią

Abstract
Zasadniczy problem badawczy pracy zawiera się w odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zintegrować model spirali benchmarkingowej A. Kelly’ego z ideami benchgraftingu, klimatu dla kreatywności i myślenia lateralnego we wspólnej koncepcji doskonalenia zarządzania uczelnią jako organizacją uczącą się?
Description
Keywords
Citation
K. A. Kuźmicz, Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią, rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, niepublikowana