Skuteczność prognozowania w zarządzaniu transakcjami na giełdzie energii

Abstract
Praca posiada wymiar teoretyczny i empiryczny. W jej wymiarze teoretycznym opracowano podstawy metodyczne niezbędne do budowy modelu prognostycznego, a także do budowy modelu wspomagającego przedsiębiorstwo obrotu i dystrybucji (spółkę dystrybucyjną) w zarządzaniu transakcjami na giełdzie energii elektrycznej. W wymiarze empirycznym dokonano licznych analiz dotyczących danych historycznych obejmujących cenę i wolumen obrotu na giełdzie energii oraz czynniki meteorologiczne wpływające na zapotrzebowanie i ceny energii na giełdzie. Zweryfikowano szereg hipotez statystycznych dotyczących korelacji zmiennych. Poza tym, przeprowadzono wiele symulacji badających wpływ jakości prognoz ceny i zapotrzebowania na wartość zakupu energii przez przedsiębiorstwo obrotu i dystrybucji. Ważnym elementem, wieńczącym pracę i łączącym wymiar teoretyczny z praktycznym, jest analiza skuteczności prognoz wykorzystywanych do budowy ofert giełdowych.
Description
Keywords
Citation
K. Halicka, Skuteczność prognozowania w zarządzaniu transakcjami na giełdzie energii, rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, niepublikowana