Mapowanie technologii w badaniach foresightowych

Abstract
W rozprawie podjęto problematykę identyfikacji i wyodrębniania technologii w procesie zarządzania technologią w badaniach foresightowych. Zasadniczym celem naukowym było opracowanie metodyki mapowania technologii wspomagającej proces zarządzania technologią w badaniach foresightowych.
Description
Keywords
Citation
A. Gudanowska, Mapowanie technologii w badaniach foresightowych, rozprawa doktorska, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015, niepublikowana