Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne i konflikty kultur

Abstract
Kryzysy społeczne i konflikty kultur to zjawisko towarzyszące człowiekowi od początku jego istnienia. Przez wieki zmieniły swoje oblicze pod względem skali, źródeł i skutków. bez względu na epokę zawsze stanowiły istotny elelemnt życia społecznego, bowiem zmieniały ład społeczny, na tyle, że były przyczyną diametralnych zmian w strukturze społecznej, systemie politycznym, a także w gospodarce. obecnie są kluczowym problemem społecznym mega, makro, mezo i mikroskali.
Description
Keywords
Citation
M. Bodziany, Z.Abou Saleh, A. Kotasińska, P. Kocoń, M. Kutycka (red.), Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne i konflikty kultur, Wyd. WSOWL, Wrocław 2015, s. 340.
Belongs to collection