Wizje państwa w programach wyborczych z 2005 r. Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości

Abstract
Artykuł podejmuje próbę wskazania i scharakteryzowania dwu odmiennych wizji państwa, jakie sformułowane zostały przez dwa główne ugrupowania biorące udział w parlamentarnej kampanii wyborczej w 2005 roku. Autor sięga po programy Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej z 2001 roku, aby wskazać, jak wyglądały pierwsze oferty programowe każdego z ugrupowań. Wreszcie dokładna analiza programów wyborczych z roku 2005 w obrębie głównych dziedzin aktywności państwa, umożliwia wskazanie, jak każda z partii definiowała sytuację przed wyborami oraz jakie propozycje działań po wyborach uważała za właściwe. Tak przeprowadzona analiza pozwoliła wykazać, że Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska wykreowały dwie wizje państwa określane przez publicystów i dziennikarzy mianem „Polski solidarnej” i „Polski liberalnej”. Wytworzenie się dwu wskazanych wizji państwa prowadzi do konstatacji o powstaniu nowego etapu w dziejach polskiej polityki demokratycznej, którego główną cechą stał się zanik dotychczasowej linii podziału wśród polskich ugrupowań politycznych na obóz postsocjalistyczny i postsolidarnościowy.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection