Czynniki dynamizujące zmiany polskich elit politycznych po roku 1989