Zasadność funkcjonowania parlamentu dwuizbowego w demokratycznym państwie unitarnym – przypadek Polski

Abstract
Autor analizuje problem zasadności funkcjonowania dwuizbowego parlamentu w demokratycznym państwie unitarnym. Wskazuje najpierw na znaczenie analizy instytucjonalnej we współczesnych dyskusjach nad demokracją i na role odgrywaną przez parlament w państwie demokratycznym. W dalszej części pracy analizie poddane zostają obydwa rodzaje wewnętrznej organizacji parlamentu. Zasadność funkcjonowania parlamentu bikameralnego w państwie unitarnym budzi wątpliwości. W przypadku Polski sposób wyboru, jednakowa długość kadencji, brak zasady rotacji sprawiają, że skład polityczny izby wyższej pozostaje niemal identyczny co niższej. Przeszkody w likwidacji lub radykalnej rekonstrukcji tej instytucji autor widzi głównie w przywiązaniu do tradycji istnienia drugiej izby parlamentu oraz w niechęci samych decydentów politycznych do tak znacznej redukcji liczby parlamentarzystów.
Description
Keywords
Citation