Usuwanie substancji ropopochodnych z dróg i gruntów

Abstract
Ciągle rosnące potrzeby człowieka powodują doskonalenie istniejących i powstawanie nowych osiągnięć techniki i technologii. Niestety, wraz z rozwojem cywilizacyjnym rośnie również ingerencja ludzi w środowisko naturalne, wynikiem czego jest tworzenie nowych zagrożeń związanych z produkcją, transportem, użytkowaniem oraz składowaniem odpadów substancji niebezpiecznych. Do najczęstszych przyczyn występowania zanieczyszczeń środowiska naturalnego należą niezwykle uciążliwe rozlewy związków ropopochodnych.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection