Doraźne metody ochrony stosowane podczas powodzi ze szczególnym uwzględnieniem rękawów przeciwpowodziowych

Abstract
Głównym celem niniejszego opracowania jest wskazanie drogi do osiągnięcia większej skuteczności ochrony przed powodziami. W tym celu autorzy poczynili próby przedstawienia różnorodnych metod ochrony przed powodzią ze szczególnym uwzględnieniem rękawów przeciwpowodziowych. Autorzy pracy mają nadzieję, że zawarte treści w tej rozprawie będą należycie wykorzystane i przyczynią się nie tylko do pogłębienia wiedzy o ochronie przed powodzią, lecz także spowodują podjęcie skutecznych działań chroniących przed tym żywiołem.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection