Ocena efektywności stosowania zanieczyszczonych wód powierzchniowych w akcjach gaśniczych

Abstract
Celem opracowania jest określenie wpływu stopnia zanieczyszczenia wód na jakość i skuteczność pian stosowanych w akcjach gaśniczych. Ze względu na rosnące zanieczyszczenie środowiska, w tym wód, które mogą być stosowane w akcjach gaśniczych, zmiany składu zanieczyszczeń oraz stosowaniu nowych środków pianotwórczych opartych na różnorodnej bazie surowcowej, podjęto badania mające na celu określenie wpływu stopnia zanieczyszczenia wód na jakość piany gaśniczej wytwarzanej przy ich użyciu.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection