Była taka akcja...

Abstract
Wydawnictwo z okazji stulecia miesięcznika „Przegląd Pożarniczy”. Ratownictwo realizowane przez jednostki straży pożarnej jest jej działalnością podstawową i obejmuje walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. W publikacji przedstawiono kilkadziesiąt opisów akcji, które odbiły swoje znamię na obrazie rzeczywistości – oparto je na artykułach opublikowanych w „Przeglądzie Pożarniczym”.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection