Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów wprowadzanych na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych TOM I

Abstract
Niniejsza publikacja stanowi pierwszy z serii standardów CNBOP, przewodnik dla druhów ochotników dotyczący obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie RP. Materiał ten zawiera także szereg wskazówek i wytycznych dotyczących, eksploatacji i konserwacji wyrobów wprowadzanych na wyposażenie OSP. Publikację opracowano w oparciu o wieloletnie doświadczenia specjalistów Centrum Naukowo–Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie oraz przedstawicieli Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection