Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów wprowadzanych na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych TOM II

Abstract
Niniejsza publikacja w wyczerpujący sposób prezentuje niezwykle istotne dla potencjalnego odbiorcy wymagania dotyczące opisu technicznego wyrobów wprowadzanych na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych. Podobnie jak miało to miejsce w poprzedniej edycji standardów CNBOP materiał wzbogacony został o szereg wskazówek i wytycznych, aby mogły stanowić przewodnik dla druhów ochotników, niezwykle pomocny przy organizacji zakupu wyposażenia dla tych jednostek. Publikację opracowano w oparciu o wieloletnie doświadczenia specjalistów Centrum Naukowo–Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie oraz przedstawicieli Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection