Bezpieczeństwo. Teoria – Badania – Praktyka

Abstract
W minionych latach w licznych materiałach z zakresu bezpieczeństwa narodowego podejmowano próby zaprezentowania wykładni tego bezpieczeństwa zarówno w sferze teorii, jak i w praktyce. Pozwalało to kształtować zręby nowej teorii na rzecz bezpieczeństwa w kwestiach zewnętrznych i wewnętrznych państwa, a także śledzić jakże ważny aspekt zmian, jakim jest współczesne bezpieczeństwo, w którym uczestniczą wszelkie instytucje i zbiorowości ludzkie współczesnych społeczności – nie tylko poprzez polityków, analityków oraz naukowców, którym nieobce są kwestie bezpieczeństwa narodowego. Problemy bezpieczeństwa są wciąż nierozłączną częścią życia społeczeństw i dotyczą ich bytu oraz możliwości funkcjonowania w określonym środowisku. I niezależnie od ich definiowania determinowały i wciąż warunkują one poziom rozwoju cywilizacyjnego zbiorowisk ludzi. Wielowymiarowość postrzegania i definiowania bezpieczeństwa wskazuje na ciągłą konieczność jego badania także (a może przede wszystkim) z punktu widzenia naukowego [...]. Publikacja wypełnia istotną lukę w badaniach nad różnymi ważkimi kwestiami bezpieczeństwa narodowego [...]. Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Jakubczaka
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection