Raport z działalności Grupy Wsparcia przy Komitecie Sterującym Narodowego Programu Foresight „POLSKA 2020”

Abstract
Celem Raportu jest prezentacja osiągnięć Grupy Wsparcia funkcjonującej przy Komitecie Sterującym Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”. Wiodącą przesłanką powołania tego zespołu w projekcie o charakterze narodowym były doświadczenia Polskiego Pilotażowego Programu Foresight w polu badawczym "Zdrowie i Życie" w zakresie niesatysfakcjonującego zaangażowania w proces badawczy młodych ludzi (poniżej 35. roku życia). Idea utworzenia Grupy Wsparcia narodziła się oddolnie, w środowisku młodych naukowców, asystentów i doktorantów polskich uczelni wyższych, których wspólną pasją są badania foresightowe. Niewątpliwie, ponad dwuletnia współpraca młodych pracowników nauki z czołowymi polskimi naukowcami była znakomitą formą tutoringu promującego multidyscyplinarne, krytyczne myślenie i wymianę opinii na wielu obszarach oraz w wielu aspektach. Ponadto, niekwestionowaną wartością dodaną utworzenia Grupy Wsparcia jest ustanowienie sieci współpracy pomiędzy samymi jej członkami, którzy w przyszłości mogą wspólnie realizować projekty foresightu na tak dużą skalę. Dorobek członków Grupy Wsparcia wyraża się w licznych publikacjach, prezentacjach konferencyjnych, działaniach szkoleniowych i promocyjnych, które zostały szczegółowo omówione w kolejnych rozdziałach Raportu.
Description
Keywords
Citation
K. Borodako, A. Magruk, P. Golińska, U. Glińska, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, A. Sacio-Szymańska, J. Urban, P. Wiench, A. Żołnierski, A. Kozłowski, P. Kapłon, M. Hornung-Haładaj, Raport z działalności Grupy Wsparcia przy Komitecie Sterującym Narodowego Programu Foresight „POLSKA 2020”, marzec 2009
Belongs to collection