Wykorzystanie nowoczesnych technologii w wybranych grach i zabawach rekreacyjnych

Abstract
Cel. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych gier i zabaw rekreacyjnych opartych na nowoczesnych technologiach, które mogą znaleźć zastosowanie jako alternatywne formy rekreacji plenerowej i być wykorzystane w działaniach edukacyjnych promujących ten obszar aktywności rekreacyjnej we współczesnej kulturze fizycznej. Autorzy podjęli ponadto próbę określenia, czy znane są użytkownikom urządzeń wyposażonych w moduł GPS, gry i zabawy wykorzystujące systemy geolokalizacji. Materiał i metody. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Scharakteryzowano w nim najpopularniejsze gry i zabawy terenowe: Geocaching, Shutterspot’, Geodashing Golf, GeoVexilla, które wykorzystują nowoczesne techniki informatyczne. Badania przeprowadzono na grupie 80 respondentów uczących się lub studiujących w wieku od 16 do 50 lat. O wyborze grupy zdecydowały możliwości porównania opinii respondentów w różnym wieku oraz ukończenie przez badanych w procesie edukacyjnym obowiązkowych zajęć dotyczących technologii informacyjnych lub informatyki. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego w formie ankiety audytoryjnej. Wyniki i wnioski. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że 82% respondentów preferuje aktywny wypoczynek w grupie ograniczonej do kilku osób. Udział w imprezach rekreacyjnych o charakterze masowym wybiera tylko 8% badanych. Blisko 87% respondentów posiada telefon komórkowy z funkcją modułu do określania pozycji GPS, ale jednocześnie 77% badanych nie używa lub używa rzadko tej funkcji. Najczęściej odbiorniki GPS kojarzą się z podróżami, zwłaszcza po nieznanych drogach i miejscowościach, zastępując w ten sposób klasyczną – papierową mapę. Tymczasem jest wiele gier i zabaw rekreacyjnych, w których to urządzenie ma praktyczne zastosowanie. Badanie wskazało ponadto, że tylko 5,4% respondentów zna zasady przynajmniej jednej gry i zabawy z wykorzystaniem modułu GPS. Opisane w badaniu gry i zabawy mogą występować w wielu odmianach i wersjach dopasowanych do warunków terenowych, wieku uczestników, precyzji posiadanego sprzętu itd. Wszystkie te formy łączy wspólna cecha, a mianowicie ruch w plenerze. Nie ma znaczenia, czy uczestnicy poruszają się pieszo, na rowerze, czy w inny sposób. Ważną cechą tej aktywności rekreacyjnej jest to, że można w niej uczestniczyć indywidualnie lub w grupie. Jest to dobry sposób na aktywny wypoczynek w dużym mieście. Zabawy takie łączą potrzebę ruchu i wysiłku fizycznego człowieka z satysfakcją osiągnięcia sukcesu. Z pewnością warte są promowania wśród różnych grup wiekowych i wykorzystywania jako alternatywnych form rekreacji ruchowej, np. na zajęciach wychowania fizycznego, obozach harcerskich, koloniach, zielonych szkołach itd.
Description
Keywords
Citation
Nadobnik J., Łubkowska W. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w wybranych grach i zabawach rekreacyjnych. Studia Periegetica 2014; 2(12): 165-174.
Belongs to collection