Rola przywódcy uczelni a zmiany otoczenia

Abstract
Wyraźna zmiana orientacji strategicznej polskich uczelni, wymuszonej także przez zmiany demograficzne, wymaga odpowiedniego przywództwa. Poszukiwanie owego modelu funkcjonowania, istotnej poprawy jakości i pozycji w światowych rankingach stawia pytanie o oczekiwany model przywództwa. Zarządzanie mianami o fundamentalnym znaczeniu – związanym z umiędzynarodowieniem uczelni czy rzeczywistym otwarciem na współpracę z sektorem przedsiębiorstw – poszerzają problem o umiejętne zarządzanie tymi zmianami. A zatem pytanie o sylwetkę przywódcy polskiej uczelni przyszłości jest w zasadzie pytaniem o jakość i pozycję całego obszaru krajowego szkolnictwa wyższego. Pomocny będzie zbiór właściwych cech i umiejętności, a także odpowiednie umocowanie zarządzającego w środowisku, które oczekuje nie tylko odpowiedzi na najważniejsze pytania, lecz przede wszystkim skuteczności – zarówno w wytyczaniu celów strategicznych, jak i w ich realizacji.
Description
Keywords
Citation
Geryk M., Rola przywódcy uczelni a zmiany otoczenia, Marketing i Rynek, nr 5, 2014, s. 779-785 (CD)
Belongs to collection