Analiza funkcjonalno-eksploatacyjnych charakterystyk hierarchicznych sieci komunikacyjnych

Abstract
W rozdziale opisano rozwinięcie teorii systemów hierarchicznych na obszar teleinformatyki. Zaproponowano, bazujący na teorii grafów, matematyczny opis systemów rozległych o strukturze hierarchicznej. Opisano nowe podejście do tworzenia systemów hierarchicznych, bazujące na rozbudowanej operacji osadzania, określono powiązania pomiędzy różnymi typami tej operacji. Zdefiniowano i udowodniono szereg twierdzeń dokumentujących właściwości systemów tej klasy. Przedstawiono miejsce technologii MPLS w budowie hierarchicznych systemów teleinformatycznych.
Description
Rozdział osiemnasty w monografii wieloautorskiej pt. „Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego”.
Keywords
Citation