Direct payments and budget subsidies versus finance and functioning of holdings and agricultural enterprises

Abstract
Wpływ reformy WPR 2014-2020 na wyniki ekonomiczne polskich gospodarstw. Ewolucja koncepcji zazielenienia. Wpływ zazielenienia WPR na organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Regionalne rozdysponowanie płatności bezpośrednich w Polsce. Przewidywana wysokość transferów budżetowych do wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych tytułem wsparcia bezpośredniego za lata 2014-2020. Przewidywany poziom wsparcia w 2015 r. i jego wpływ na wyniki finansowe wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych. Wsparcie publiczne jako determinanta efektywności technicznej gospodarstw wielkoobszarowych. Subsydia a finanse gospodarstw osób fizycznych.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 120.1
Keywords
Citation
Belongs to collection