Modelowanie rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce

Abstract
Wybrane aspekty typologii klastrów biznesowych. Klastry w kształtowaniu innowacyjności sektora rolno-żywnościowego. Modelowe ujęcie procesu rozwoju klastra. Aplikacyjne modele rozwoju klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 134
Keywords
Citation
Belongs to collection