Rural economies in Central Eastern European Countries after EU enlargement

Abstract
Harmonizacja chorwackiej polityki obszarów wiejskich z normami unijnymi oraz wpływ na gospodarkę obszarów wiejskich. Gospodarstwa rolne na obszarach górskich przed i po wstąpieniu Słowenii do Unii Europejskiej. Zatrudnienie w polskim rolnictwie - procesy racjonalizacji i kierunki pozarolniczego rozwoju wsi. Rozwój litewskiej wsi w kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy. Rozwój obszarów wiejskich na Węgrzech po przystąpieniu do UE. Zmiany społeczno-gospodarcze na czeskiej wsi po rozszerzeniu UE. Kapitał ludzki i gospodarka obszarów wiejskich Rumunii - postkomunistyczne ewolucje i trendy. Wpływ dywersyfikacji gospodarstw rolnych na zatrudnienie. Rozwój bułgarskich obszarów wiejskich oraz ich wykorzystanie po wprowadzeniu alternatywnych form turystyki.
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2011-2014. Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration, no 110.1
Keywords
Citation
Belongs to collection