Wybrane wskaźniki ekonomiczne w rolnictwie jako skutek długookresowej polityki rolnej i uwarunkowań popytowych

Abstract
Uwarunkowania popytowe gospodarowania w rolnictwie. Zmiany relacji czynnikowych oraz efektywność i koszty produkcji. Produktywność ziemi i jej rola w kształtowaniu się produkcji. Międzysektorowe zróżnicowanie wynagrodzeń czynnika pracy. Relacja zmian wynagrodzeń do wydajności czynnika pracy w rolnictwie w układzie wojewódzkim.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 133
Keywords
Citation
Belongs to collection