Wybrane problemy konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce i Unii Europejskiej

Abstract
Czynniki determinujące potencjał konkurencyjny. Ujęcie makro, mezo i mikroekonomiczne problematyki konkurencyjności. Wzajemne powiązania czynników potencjału konkurencyjnego na poziomie makro, mezo i mikro. Klasyfikacja czynników konkurencyjności według wybranych kryteriów. Specyfika sektora rolno-spożywczego w stosowaniu badań nad czynnikami zdolności konkurencyjnej. Wskaźniki konkurencyjności sektorowej. Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego i jej wybrane uwarunkowania. Pozycja Polski w światowych rankingach konkurencyjności. Rzeczywista i potencjalna konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego krajów UE. Ocena wpływu procesów liberalizacji światowego handlu rolnego na konkurencyjność branży rolno-spożywczej we Wspólnocie.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 125
Keywords
Citation
Belongs to collection