Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio- oraz długoterminowej

Abstract
Czynniki warunkujące wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych. Pozycja konkurencyjna gospodarstw rolnych w Polsce i innych krajach unijnych. Gospodarstwa typowo roślinne, sadownicze, warzywnicze, mleczne i inne bydlęce, trzodowe i drobiarskie. Koszty, dochody i opłacalność pozyskiwania wybranych produktów rolniczych w latach 2006-2011 oraz w perspektywie średnioterminowej.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 144
Keywords
Citation
Belongs to collection