Human capital in the structural transformation process of rural areas and agriculture

Abstract
Obszary wiejskie 10 lat po wejściu do UE. Wybrane determinanty kapitału ludzkiego ludności wiejskiej. Kapitał ludzki badanej populacji kierowników gospodarstw rolnych. Zatrudnienie w polskim rolnictwie - procesy racjonalizacji i kierunki pozarolniczego rozwoju wsi.
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2011-2014. Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration, no 131.1
Keywords
Citation
Belongs to collection