Kierunki rozwoju rolnictwa i polityk rolnych - wyzwania przyszłości (Synteza)

Abstract
Zmiany w systemie wsparcia rolnictwa i jego makroekonomicznym otoczeniu w wysoko rozwiniętych krajach OECD w długim okresie (1990-2012). Zmiany priorytetów i paradygmatów zachodzące w ramach strategii rozwojowych sektora rolnego w UE na tle globalnym. Implikacje wprowadzenia nowych zasad tworzenia prawa unijnego dla polityki rolnej UE. Rozwój gospodarki świata i UE w perspektywie długoterminowej- miejsce sektora rolnego. Globalne łańcuchy wartości wyzwaniem dla sektora rolnego w Polsce.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 127
Keywords
Citation
Belongs to collection