Development trends in agricultural sector and policies - challenges for the future (Synthesis)

Abstract
Zmiany w systemie wsparcia rolnictwa i jego makroekonomicznym otoczeniu w wysoko rozwiniętych krajach OECD w długim okresie (1990-2012). Zmiany priorytetów i paradygmatów zachodzące w ramach strategii rozwojowych sektora rolnego w UE na tle globalnym. Implikacje wprowadzenia nowych zasad tworzenia prawa unijnego dla polityki rolnej UE. Rozwój gospodarki świata i UE w perspektywie długoterminowej. Miejsce sektora rolnego. Globalne łańcuchy wartości wyzwaniem dla sektora rolnego w Polsce.
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2011-2014. Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration, no 127.1
Keywords
Citation
Belongs to collection