Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (4)

Abstract
Rozwój nawożenia i przemysłu nawozowego. Znaczenie nawożenia mineralnego w produkcji żywności. Środowiskowe skutki nawożenia mineralnego. Charakterystyka produkcji i handlu zagranicznego surowcami do produkcji nawozów: gaz ziemny, amoniak, fosforyty, kwas fosforowy, sól potasowa. Handel międzynarodowy nawozami mineralnymi, azotowymi, fosforowymi, potasowymi. Zużycie nawozów mineralnych. Ceny nawozów mineralnych i surowców.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 107
Keywords
Citation
Belongs to collection