Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (27). Alternatywne formy rolnictwa w strategii rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich (Synteza)

Abstract
Metodologia. Uwarunkowania rozwoju form rolnictwa: globalizacja, integracja europejska, środowisko przyrodnicze, stan zrównoważenia rolnictwa. Zrównoważenie form rolnictwa: alternatywne formy gospodarstw rolnych, konkurencyjność wyróżnionych form gospodarstw rolnych.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 136
Keywords
Citation
Belongs to collection