Szkolenie Strażaków Ratowników cz. I

Abstract
W ramach prezentowanego podręcznika pn. "Szkolenie Strażaków Ratowników cz. I" znajdują się materiały zawierające 13 tematów przeznaczonych do realizacji w czasie 19 godzin wykładów. W podręczniku omówione zostały następujące kwestie: Organizacja Ochotniczych Straży Pożarnych, Służba wewnętrzna, musztra, sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy, Drabiny pożarnicze, węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany, Proces spalania a pożar, Zadania strażaków w zastępie, Postawy organizacji akcji gaśniczej, rozwijanie linii, zajmowanie stanowisk gaśniczych, Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze, Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia, Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń, łączność bezprzewodowa i alarmowanie.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection