Mechanizmy dostosowań zatrudnienia do spadków produktu krajowego państw Unii Europejskiej w okresie recesji 2008–2009

Abstract
Description
Keywords
Citation
Maleszyk P., Mechanizmy dostosowań zatrudnienia do spadków produktu krajowego państw Unii Europejskiej w okresie recesji 2008–2009, [w:] Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych, red. R.W. Włodarczyk, M. Thlon, UE w Krakowie, Kraków 2015, s. 239-259.
Belongs to collection