Polityka egipskiego sułtanatu mameluków wobec łacińskiego królestwa Cypru w XV wieku

Abstract
W dniu 28 maja 1291 r. Mamelucy pod dowództwem sułtana Al-Aszrafa Salah ad-Din Chalila (1290-1293) opanowali Akkę, stolicę Królestwa Jerozolimskiego, definitywnie koń- cząc blisko dwustuletnią obecność Franków w Ziemi Świętej1 . Co prawda oddziały krzyżowców broniły się jeszcze w kilku innych miastach, ale po kolei padały one pod naporem muzułmanów. Tyr skapitulował jeszcze przed upadkiem Akki, w dniu 18 lub 19 maja, Sydon 14 lipca, Bejrut 21 lipca, Jaffa 30 lipca, Tortosa 3 lipca, a Aslis 14 sierpnia2 . Jedynie ufortyfikowana, lecz pozbawiona słodkiej wody, położona w odległości 5 kilometrów od Tortosy wysepka Arwad (Ruad) pozostała w rękach templariuszy do 1302 roku.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection