Zbieg ustawowego prawa pierwokupu dzierżawcy i współwłaściciela nieruchomości rolnej

Abstract
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r. zmodyfikowała dotychczas istniejące prawo pierwokupu nieruchomości rolnej, przysługujące dzierżawcy. Poszerzyła również krąg podmiotów uprawnionych z pierwokupu, wprowadzając nowe, dotychczas nieistniejące prawo pierwokupu, przysługujące Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). Ustawodawca jednak nie zdecydował się na uregulowanie przypadku zbiegu ustawowego prawa pierwokupu dzierżawcy lub Agencji z tym samym uprawnieniem przysługującym innym podmiotom. Nie należy bowiem zapominać, że prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przysługuje także współwłaścicielowi takiej nieruchomości (art. 166 k.c.), gminie, w której znajduje się ta nieruchomość, oraz osobie zarządzającej portem lub specjalną strefą ekonomiczną. Istnieje więc możliwość zbiegu kilku uprawnień z pierwokupu, brakuje jednak ustawowej regulacji takiego problemu.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection