Koncepcja historii w starożytnym świecie Greków i Rzymian

Abstract
Przedmiotem niniejszych rozważań nie będzie filozoficzna, aksjologiczna ani też dogmatyczna analiza pojęcia „historia”, a uściślając – rozumienie historii jako pewnego zbioru elementów, takich jak czas, pojmowanie tego czasu, a przede wszystkim ciąg następujących po sobie zdarzeń, które w zdecydowany sposób wpływają na postrzeganie otaczającego świata. Pragnę podkreślić, iż rozumienie pojęcia „historia” zmieniało się na przestrzeni wieków niezwykle dynamicznie. Rozumienia historii nie można ograniczyć do nowoczesnego pojmowania tego terminu jako dyscypliny naukowej zajmującej się badaniem dziejów. Chodzi o znacznie głębsze spojrzenie, czyli o każdy rodzaj przedstawienia zdarzeń, rzeczy, ludzi i czynów w plastyczny, schematyczny czy symboliczny sposób. Niezwykle prostej definicji dostarcza nam Stefan Czarnowski, który w precyzyjny, a zarazem przejrzysty sposób definiuje historię jako „to, co wypełnia płynący czas”. Należy się przede wszystkim zastanowić nad tym, czy taka definicja jest wystarczająca do określenia tego pojęcia, a co więcej – do opisu tego, co kryje się za tym pojęciem.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection