Aksjomatyczna interpretacja komunikacji międzykulturowej

Abstract
Porozumiewanie się zawsze tkwiło u podstaw cywilizacji, jednak złożoność i dynamika przemian cywilizacyjnych ostatnich dziesięcioleci sprawiły, że kwestia komunikacji międzykulturowej stała się jedną z najważniejszych w szacowaniu kulturowego funkcjonowania człowieka. Komunikacja międzykulturowa to proces przekazywania wiedzy, idei, myśli, pojęć bądź emocji między osobami, które pochodzą z różnych kręgów kulturowych. Stanowi ona jedną z podstawowych cech definiujących człowieka jako animal socialis, zaś dziś, w sposób szczególny, dialog międzykulturowy wydaje się koniecznością. Głównym celem artykułu jest opis podstawowych kwestii dotyczących komunikacji międzykulturowej. Studium dotyczy teoretycznych obszarów komunikacji między odmiennymi kulturami, jej historycznych źródeł i klasycznych teorii.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection