Relacja z międzynarodowego kongresu 17th International Aek Cancer Congress, 20–22 marca 2013 roku

Abstract
W dniach 20–22 marca 2013 roku w Heidelbergu odbył się siedemnasty mię-dzynarodowy kongres poświęcony tematyce nowotworów (17th International AEK Cancer Congress). Podczas kongresu omawiano najnowsze doniesienia z następujących tematów: genetyka i epigenetyka, modelowanie onkogennych szlaków sygnałowych, heterogeniczność nowotworów (szczególnie w odniesie-niu do raka piersi) oraz przerzuty. Poza tym zakres tematyczny objął mikrośro-dowisko nowotworu (interakcje komórek nowotworowych z komórkami stro-my) oraz działanie exosomów, czyli mikroskopijnej wielkości pęcherzyków służących do komunikacji pomiędzy komórkami. W niniejszym sprawozdaniu omówione zostaną tylko wybrane prelekcje.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection