(P)oszukiwanie tożsamości: cztery studia o angielskim Oświeceniu

Abstract
Książka składa się z wprowadzenia, czterech rozdziałów będących zarazem samodzielnymi, lecz połączonymi studiami, zakończenia oraz kompletnej bibliografii. Wspólnym mianownikiem całości są problemy nowej tożsamości, nie tyle jednak jej poszukiwanie, co właśnie „oszukiwanie” – co podkreśla gra słów w tytule. Pierwsze trzy rozdziały rozpatrują kwestie obyczajowe w Anglii na tle sporej części Europy. Mało tu historii gospodarczej, dominuje kultura. Inny charakter ma czwarty rozdział, w którym historiografia od razu tworzy ramy dla całości, statystyki są obficie szafowane oraz wnioski oparte są na autorskich badaniach źródłowych i wpisane do historii gospodarczej. Spożytkowanie przez autora literatury przedmiotu, dotyczącej różnych krajów Europy, jest imponujące. Bogaty i przemyślany dobór ilustracji nie stanowi jakiegoś ozdobnika czy „wypełniacza” tekstu, lecz doskonale wizualizuje treści wykładu, pozwalając czytelnikowi wyobrazić sobie dramatis personae wielu opisywanych wydarzeń.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection