Socjologiczna analiza systemu-świata (cz. 1). F. Braudel i I. Wallerstein o gospodarczo-politycznych mechanizmach globalizacji

Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie rozwijanej od lat 70. XX wieku socjologicznej teorii systemów-światów. Zakorzeniona w marksistowskim paradygmacie konfliktów społecznych na podłożu ekonomicznym, adaptuje na potrzeby interdyscyplinarnej perspektywy badawczej holistyczną historię strukturalną (tzw. gospodarek-światów). Przydatność wypracowanych w jej ramach narzędzi pojęciowych do opisu fenomenu globalizacji uzasadnia potrzebę prezentacji tego, coraz bardziej wpływowego, paradygmatu restaurującego łączność nauk społecznych.
Description
Word-system model developed by Fernand Barudel and Immanuel Wallerstein is an eminent conceptual scheme, and, in some sense, a social science paradigm focusing on: core processes, peripheric dependence within economy-world and structural means of the capitalist economy growth. The ?rst part covers introductory studies of the intersocietal linkages between core and peripheric groups in line with sociological theory of con`ict and institutionalization of knowledge-production. Epistemological issues and diachronic elements of the concept would be examined in the second part of the article.
Keywords
Citation
A. Jopek, Socjologiczna analiza systemu-świata (cz. 1). F. Braudel i I. Wallerstein o gospodarczo-politycznych mechanizmach globalizacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania I Administracji w Warszawie” z 2012 r. nr 4 (21), s. 74-87.
Belongs to collection