Sprawozdanie z prac zespołu badawczego realizującego program „Kryzys czy przemiana? Postacie »końca sztuki« w estetyce współczesnej” jako punkt harmonogramu projektu badawczego własnego nr NN101 108336