Praktyczne wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością klienta. Studium przypadku IBM

Abstract
Koncepcja zarządzania wartością klienta jest coraz częściej wykorzystywana w praktyce gospodarczej. Wyniki prowadzonych badań potwierdziły ścisłe powiązanie wartości klienta z wartością przedsiębiorstwa. Działania marketingowe prowadzone na podstawie segmentacji klientów prowadzą do pozytywnych rezultatów.

In this work the analysis of practical usage of customer's value management conception has been presented. Its efficacy has been shown by the strategy of allocation of resources used for communications actions and the influence of the conception on enterprises value.
Description
Keywords
Citation
Dobiegała-Korona B., Tomczyk P., Praktyczne wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością klienta. Studium przypadku IBM, Handel Wewnętrzny, listopad-grudzień 2011, s. 5-16
Belongs to collection