Zarządzanie wartością klienta. Od koncepcji do wyników przedsiębiorstwa

Abstract
W niniejszym artykule zbudowano teoretyczny model zależności między zarządzaniem wartością klienta a wynikami przedsiębiorstwa. Sformułowano także rekomendacje dotyczące prowadzenia badań empirycznych, których celem będzie weryfikacja modelu, oraz przedstawiono przewidywane wyniki tych badań.
Description
Keywords
Citation