Modele wyceny klienta a podejścia do wyceny przedsiębiorstwa

Abstract
In this study models of customers's evaluation have been presented in the context of their usefulness in the process of enterprise valuation. The analysis of their comphance with particular approaches to enterprise valuation has been carried out and the approaches that are useful from the practical and theoretical point of view have been indicated.

W opracowaniu przedstawiono modele wyceny klienta w kontekście ich przydatności w procesie wyceny przedsiębiorstwa. Dokonano analizy ich zgodności z poszczególnymi podejściami do wyceny przedsiębiorstwa i wskazano na te, które są przydatne z punktu widzenia teorii i praktyki.
Description
Keywords
Citation
Tomczyk P., Modele wyceny klienta a podejścia do wyceny przedsiębiorstwa, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień – październik 2012, s. 182 – 190
Belongs to collection